MKB

BI toegankelijk voor ieder bedrijf

Business Intelligence (BI) is binnen het MKB een nog relatief onbekend begrip. Onbekend maakt onbemind wat ons betreft, want BI biedt ook voor het MKB legio mogelijkheden voor een toegankelijke prijs. Vaak wordt BI gerelateerd aan kostbare licenties en lange projecten. Dat is jammer, want dit is allang niet meer het geval. Met de opkomst van Microsoft Power BI is er een laagdrempelige oplossing voorhanden met een toegankelijke licentiestructuur. In combinatie met onze kennis en ervaring binnen het MKB kunnen wij waardevolle BI dashboards leveren tegen een gunstige prijs.

De meerwaarde van Business Intelligence

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BI, maar heeft u nog weinig gevoel bij de term BI? Download dan eerst onze whitepaper ‘De meerwaarde van BI binnen het MKB’. In dit document leggen wij uit wat wij verstaan onder Business Intelligence en welke stappen belangrijk zijn richting een succesvol BI-dashboard.

Omdat wij BI zo laagdrempelig mogelijk willen maken bieden wij, naast een dashboard op maat, ook standaard dashboards aan voor een vaste prijs. U kunt onze dashboards live bekijken via het menu ‘Oplossingen’. De prijs van een dashboard is afhankelijk van de bron waar u gebruik van maakt. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in en u ontvang binnen een aantal werkdagen een aanbieding in uw mail.


Speelveld BI | MKB

Gaan uw wensen verder dan onze standaarden? Ook dan zijn wij ervan overtuigd dat wij de juiste oplossing kunnen bieden. Wij gaan niet over één nacht ijs en starten een traject altijd met een BI-Analyse. Hierbij brengen wij de huidige situatie goed in kaart en worden de wensen met elkaar besproken. Het resultaat is een adviesrapport waarin wij uiteen zetten wat BI uw organisatie kan bieden en wat de investering naar verwachting zal zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

MKB dashboards

MKB dashboard 1

Onderwijs

De beste kwaliteit onderwijs

Iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs wil de leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden binnen de mogelijkheden die er zijn. In het proces tot het komen van het beste onderwijs, en in de uitvoering van dit onderwijs, wordt veel data gegenereerd. Deze data bevindt zich binnen vrijwel alle onderwijsinstellingen in verschillende systemen. Hierdoor is het vaak lastig én enorm arbeidsintensief om deze informatie met elkaar te koppelen.

Als bestuur en directie van een onderwijsinstelling wilt u graag faciliteren in het beste onderwijs. Hiervoor is het cruciaal om grip te hebben op o.a. de financiën, het leerlingenbestand en het personeel. Optimaal gebruik maken van deze data is, zoals eerder geschetst, vaak lastig en arbeidsintensief.

Alle data effectief inzetten in schoolsysteem

Iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs wil de leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden binnen de mogelijkheden die er zijn. In het proces tot het komen van het beste onderwijs, en in de uitvoering van dit onderwijs, wordt veel data gegenereerd. Deze data bevindt zich binnen vrijwel alle onderwijsinstellingen in verschillende systemen. Hierdoor is het vaak lastig én enorm arbeidsintensief om deze informatie met elkaar te koppelen.

Als bestuur en directie van een onderwijsinstelling wilt u graag faciliteren in het beste onderwijs. Hiervoor is het cruciaal om grip te hebben op o.a. de financiën, het leerlingenbestand en het personeel. Optimaal gebruik maken van deze data is, zoals eerder geschetst, vaak lastig en arbeidsintensief.

Speelveld BI | Onderwijs

Wij zijn Orange Insights, en wij hebben een passie voor het onderwijs. Wij werken graag mee om het onderwijs in Nederland naar een hoger niveau te tillen, en reiken daarbij tools aan voor management en beleidsverantwoordelijken. Wij richten ons op de volgende segmenten:

 • (Speciaal) Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • Hoger-/Middelbaar beroepsonderwijs
 • Dienstverleners binnen het onderwijs

Graag komen wij vrijblijvend bij u langs om u mee te nemen in de mogelijkheden van data-analyse. Het maakt hierbij niet uit of u hier al super enthousiast over bent, of nog enigszins sceptisch. Wij leren graag van u, en horen graag uw visie op datagebruik binnen het onderwijs.

Groothandel

Inzicht in marges en winstgevendheid

In logistieke ondernemingen zijn het aantal mutaties en goederenbewegingen vaak enorm. Tegelijkertijd is het van belang dat producten niet te lang op voorraad liggen en dat marges op orde zijn. De winstgevendheid van de onderneming hangt samen met een scherpe inkoop, een optimale voorraad en een betrouwbare levering aan klanten. Het logistieke dashboard van Orange Insights biedt het inzicht om scherp aan de wind te zeilen!

Samen bouwen aan jouw digitale groothandel

Gaan uw wensen verder dan onze standaarden? Ook dan zijn wij ervan overtuigd dat wij de juiste oplossing kunnen bieden. Wij gaan niet over één nacht ijs en starten een traject altijd met een BI-Analyse. Hierbij brengen wij de huidige situatie goed in kaart en worden de wensen met elkaar besproken. Het resultaat is een adviesrapport waarin wij uiteen zetten wat BI uw organisatie kan bieden en wat de investering naar verwachting zal zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.Speelveld | Groothandel

Binnen de groothandel is het aantal goederenbewegingen enorm. Inzicht in het verloop hiervan is daarom van cruciaal belang. Inzicht in de actuele doorlooptijd, afgezet tegen de actuele levertijden vanuit uw leveranciers zorgen er voor dat u een scherpe voorraad aan kunt houden, zonder dat u ‘nee’ hoeft te verkopen. Daarnaast wilt u niets liever dan ook ieder product verkopen dat uw magazijn binnen komt. Inzicht in eventuele winkeldochters is daarbij van belang. Ook kunt u eenvoudig trends ontdekken in de doorlooptijd van producten. Zo kunt u op tijd besluiten om een product minder (frequent) te bestellen, waardoor risico’s op eventuele prijsdalingen niet voor uw rekening komen. Aan de andere kan, wanneer een product ineens beter gaat verkopen, kunt u hier ook op inspringen. U zou zelfs uw magazijn zo kunnen inrichten dat de best lopende producten vooraan liggen. Hiermee wordt het orderpicken versnelt, wat voor u direct resultaat oplevert onder aan de streep.

Kortom, voor u als groothandel zijn er tal van mogelijkheden tot het toepassen van BI. Wilt u eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseur.

Service & Projecten

De beste service met behulp van Business Intelligence

Voor service- en project georiënteerde bedrijven is het van levensbelang dat projecten winstgevend zijn en dat klanten tevreden zijn over de kwaliteit, reactiesnelheid en het behalen van de afgesproken oplevertermijn. Actueel inzicht in projecten, onderhanden werk, uren, service calls en storingen is daarbij cruciaal. Het Service & Projecten dashboard van Consolit biedt dat inzicht, altijd en overal!

Altijd op de hoogte als servicemonteur

Gaan uw wensen verder dan onze standaarden? Ook dan zijn wij ervan overtuigd dat wij de juiste oplossing kunnen bieden. Wij gaan niet over één nacht ijs en starten een traject altijd met een BI-Analyse. Hierbij brengen wij de huidige situatie goed in kaart en worden de wensen met elkaar besproken. Het resultaat is een adviesrapport waarin wij uiteen zetten wat BI uw organisatie kan bieden en wat de investering naar verwachting zal zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Speelveld | Service & Projecten

Voor service- en project georiënteerde bedrijven is het van levensbelang dat projecten winstgevend zijn en dat klanten tevreden zijn over de kwaliteit, reactiesnelheid en het behalen van de afgesproken oplevertermijn. Zeker wanneer de meldingen onder een SLA vallen, die u als bedrijf verplicht om deze binnen een bepaalde tijd te behandelen.

Hebt u inzicht in de voor u cruciale informatie? Informatie waarmee u uw dienstverlening naar een hoger niveau tilt? Vaak is in bestaande rapportages binnen ERP wel duidelijk wat de huidige stand van zaken is. Dit is echter vaak te summier om een analyse op los te laten. Om een goede analyse te doen moet er namelijk niet alleen inzicht zijn in de huidige stand van zaken, maar ook hoe die stand van zaken in het verleden was. Welke lijn is er bijvoorbeeld te ontdekken in afhandelingstijd van een melding? Loopt hij op, of misschien juist terug? Dit soort vragen, maar ook andere vragen, kunnen beantwoord worden met behulp van een Power BI rapportage. Power BI is een krachtige tool om historische data te analyseren, en wanneer nodig deze te extrapoleren richting de toekomst. Zo heeft u altijd juiste informatie voorhanden, waarmee u tijdig kunt bijsturen wanneer dat nodig is. Op die manier vergroot u de betrouwbaarheid van de beloftes die u doet richting uw klanten, en vergroot u hiermee klanttevredenheid.

Service & Projecten dashboards

Service & Projecten dashboard 1

Accountancy

Wij zijn jouw partner in Business Intelligence

De accountancybranche is de afgelopen jaren flink veranderd. Het traditionele boekwerk maakt steeds meer plaats voor advies- en controlewerk. Dat dát niet vanzelf gaat hebben veel kantoren inmiddels ondervonden. Deze verandering gaat vaak gepaard met investeringen in software, het (her)opleiden van mensen en een ander verwachtingspatroon bij klanten.

Een proactieve adviseur met behulp van BI

Klanten zitten niet te wachten op open deuren. Zij willen een proactieve adviseur die met hen meedenkt om slim kosten te besparen of om extra opbrengsten te genereren. Alleen dan zijn zij bereid om die rekening te blijven betalen. De boekhouding gaat immers vanzelf, even gechargeerd gezegd.

In deze nieuwe wereld is Business Intelligence onmisbaar. Of het nu gaat om advieswerk richting klanten of om het grip houden op interne processen; BI is de oplossing. Met een BI dashboard zetten wij grote hoeveelheden data om in begrijpelijke dashboards die, voorheen vaak onzichtbare, informatie blootlegt.

Speelveld | Accountancy

Voor de accountancybranche bouwen wij dashboards op de volgende 3 terreinen:

Dit is het speelveld van Business Intelligence, het specialisme van Orange Insights. Wij zijn uw partner als het gaat om data en dashboards zodat u zich kunt concentreren op een adviesrol die impact heeft!

BI, vergroot de impact van uw advies

 • Onderbouw en versterk uw advies met een BI dashboard
 • Combineer meerdere bronnen
 • Combineer financiële met niet-financiële KPI’s
 • Profiteer van de eindeloze mogelijkheden binnen Microsoft Power BI
 • Microsoft Power BI gaat verder dan welk standaard dashboard dan ook

Accountancy dashboards

Debiteuren rapportage

Financials

Bespaar tijd en vergroot het inzicht

Wilt u geen e-mails meer wanneer de rapportages opgeleverd worden? Of wilt u zeker weten dat niemand iets aan kan passen in de rapportages en dat iedereen altijd naar dezelfde gegevens kijkt? Met rapportages binnen Power BI zijn alle rapportages binnen de organisatie iedere dag weer helemaal up-to-date. Ook kunnen de rapportages (vaak in tegenstelling tot Excel) niet eenvoudig door de gebruiker aangepast worden. Daarnaast is het uitgesloten dat mensen naar andere gegevens zitten te kijken. Waar het binnen Excel bijvoorbeeld nog wel eens gebeurd dat er meerdere versies van een rapportage in omloop zijn, is dat binnen Power BI uitgesloten.

Direct antwoord op dringende vragen

Als financial heeft u een cruciale rol binnen de organisatie. Of u nu bijvoorbeeld een Financieel Manager bent, een Controller of een boekhouder, aan u wordt vaak de vraag gesteld hoe de organisatie er voor staat. Als gevolg hiervan is één van uw taken het informeren en adviseren van het management aan de hand voor rapportages, welke door u opgesteld worden. Vaak kost het opstellen van deze rapportage veel tijd. Tijd die iedere keer weer nodig is om dezelfde output te genereren, bijvoorbeeld een Managementrapportage.


Speelveld BI | Financials

Power BI rapportages kunnen u helpen in het werk. Met een rapportage binnen Power BI vervalt een groot gedeelte van de tijd die nodig is om een rapportage te maken. De tijd die hiermee bespaart wordt, kan worden ingezet om de gegevens over de verslagperiode te analyseren en dit om te zetten in een advies richting het management. Zo kunt u vanuit uw rol nog beter uw expertise inzetten binnen de organisatie.

Financials dashboards

Financials dashboard 1

BI Roadmap

Stappenplan

1

Inventarisatie huidige situatie

De absolute start is op het moment dat een klant aangeeft aan de slag te willen met zijn data. Op dat moment wordt in een overleg op locatie het vertrekpunt bepaald, die leidend zal zijn voor de vervolgreis. Tijdens dit overleg komen ten minste de volgende zaken ter sprake:

 • Hoe komen rapportages tot stand?
 • Met welke systemen wordt er momenteel gewerkt?
 • Hoe verloopt het proces tussen de systemen? (situatieschets maken)
 • Hoe is de onderlinge relatie van de systemen? (wordt er gekoppeld, zijn ze los zand?)
 • Van welke databases maken de systemen gebruik
 • Welke rapportages worden veelal geraadpleegd?
 • Welke rapportages buiten de systemen zijn er?
 • Wie raadpleegt welke rapportages en met welk doel?
 • Welke data is beschikbaar?
2

Ambitie

Nadat het vertrekpunt is vastgesteld kan het doel van de reis, de ambitie van de organisatie, geformuleerd worden. Hiervoor zal een brainstorm plaats vinden met een van de adviseurs van Orange Insights. Tijdens deze brainstorm komen ten minste de volgende zaken ter sprake:

 • Wat is de missie / visie van uw organisatie?
 • Wat is de kracht / het concurrentievoordeel van uw organisatie? 
 • Wat zijn de KSF’s van de organisatie? 
 • Voor welk probleem moet BI de oplossing worden? 
  • Wat is de missie / visie van de organisatie? 
  • Wat is de kracht / het concurrentievoordeel van de organisatie? 
  • Wat zijn de (meetbare) doelstellingen en KPI’s? 
  • Zijn de doelstellingen meetbaar? 
  • Zijn de resultaten op de KPI’s voor alle betrokkenen inzichtelijk? 
  • Hoeveel tijd kost het om bepaalde rapportages te produceren? 
  • Zijn de rapportages actueel? 
  • Wat kan er beter aan de bestaande rapportages? 
  • Welke informatie ontbreekt momenteel om snelle en goede beslissingen te nemen? 
  • Op welk terrein wil men meer inzicht?: strategisch, tactisch en/of operationeel 
  • Zijn de rapportages goed beveiligd voor onbevoegden? 
 • Op welke manier wil de organisatie data inzetten over vijf jaar? 

De ambitie speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke uitvoering. Het verschil in opzetten van het geheel aan BI hangt af of een klant slechts een basis rapportage wil, of dat de klant wil investeren in BI.

3

Uitwerken BI Roadmap

Na het bepalen van het vertrekpunt en het vaststellen van de ambitie kan een plan de campagne opgesteld worden. Dit is een soort adviesrapport, waarin onder andere de volgende zaken uitgewerkt worden:

 • Specificatie van het vertrekpunt 
 • Nauwkeurige beschrijving van de ambitie 
 • Plan van aanpak voor de uitvoering door consultants van Orange Insights. Hieronder vallen o.a.: 
  • Beschrijving van de aanwezige of op te zetten infrastructuur ten behoeve van BI. 
  • Beschrijving van het te bouwen datamodel.

De ijkmomenten zijn bedoeld om de voortgang van de uitvoering te controleren. Ook is het tijdens deze momenten van belang navraag te doen bij de klant of er nog wijzigingen zijn in ambitie en doelstellingen, zodat wij u optimaal kunnen ondersteunen met het Business Intelligence dashboard dat bij u past!

4

Uitvoering

De uitvoering zal gebeuren door een van de consultants van Orange Insights, die gedurende de uitvoering ook adviserend zullen optreden in de rol van sparringpartner van de klant. 

Agenda

Bekijk de volledige agenda

09 juni
Power BI trainingen vanaf Juni 2022 – MEERDERE DATA!

Vanaf 9 juni 2022 gaan we weer van start met een 3-daagse training incl. lunch voor maar €595,-! Training van onze BI consultant. Leer werken met Power BI en ga impact met data creëren voor jouw organisatie!

FAQ

Veelgestelde vragen

Power BI algemeen

Power BI desktop

Power BI Service

Power BI Service – Algemeen

Power BI Service – Rapporten

Gebruik op verschillende apparaten