BI Roadmap

Stappenplan

1

Inventarisatie huidige situatie

De absolute start is op het moment dat een klant aangeeft aan de slag te willen met zijn data. Op dat moment wordt in een overleg op locatie het vertrekpunt bepaald, die leidend zal zijn voor de vervolgreis. Tijdens dit overleg komen ten minste de volgende zaken ter sprake:

 • Hoe komen rapportages tot stand?
 • Met welke systemen wordt er momenteel gewerkt?
 • Hoe verloopt het proces tussen de systemen? (situatieschets maken)
 • Hoe is de onderlinge relatie van de systemen? (wordt er gekoppeld, zijn ze los zand?)
 • Van welke databases maken de systemen gebruik
 • Welke rapportages worden veelal geraadpleegd?
 • Welke rapportages buiten de systemen zijn er?
 • Wie raadpleegt welke rapportages en met welk doel?
 • Welke data is beschikbaar?
2

Ambitie

Nadat het vertrekpunt is vastgesteld kan het doel van de reis, de ambitie van de organisatie, geformuleerd worden. Hiervoor zal een brainstorm plaats vinden met een van de adviseurs van Orange Insights. Tijdens deze brainstorm komen ten minste de volgende zaken ter sprake:

 • Wat is de missie / visie van uw organisatie?
 • Wat is de kracht / het concurrentievoordeel van uw organisatie? 
 • Wat zijn de KSF’s van de organisatie? 
 • Voor welk probleem moet BI de oplossing worden? 
  • Wat is de missie / visie van de organisatie? 
  • Wat is de kracht / het concurrentievoordeel van de organisatie? 
  • Wat zijn de (meetbare) doelstellingen en KPI’s? 
  • Zijn de doelstellingen meetbaar? 
  • Zijn de resultaten op de KPI’s voor alle betrokkenen inzichtelijk? 
  • Hoeveel tijd kost het om bepaalde rapportages te produceren? 
  • Zijn de rapportages actueel? 
  • Wat kan er beter aan de bestaande rapportages? 
  • Welke informatie ontbreekt momenteel om snelle en goede beslissingen te nemen? 
  • Op welk terrein wil men meer inzicht?: strategisch, tactisch en/of operationeel 
  • Zijn de rapportages goed beveiligd voor onbevoegden? 
 • Op welke manier wil de organisatie data inzetten over vijf jaar? 

De ambitie speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke uitvoering. Het verschil in opzetten van het geheel aan BI hangt af of een klant slechts een basis rapportage wil, of dat de klant wil investeren in BI.

3

Uitwerken BI Roadmap

Na het bepalen van het vertrekpunt en het vaststellen van de ambitie kan een plan de campagne opgesteld worden. Dit is een soort adviesrapport, waarin onder andere de volgende zaken uitgewerkt worden:

 • Specificatie van het vertrekpunt 
 • Nauwkeurige beschrijving van de ambitie 
 • Plan van aanpak voor de uitvoering door consultants van Orange Insights. Hieronder vallen o.a.: 
  • Beschrijving van de aanwezige of op te zetten infrastructuur ten behoeve van BI. 
  • Beschrijving van het te bouwen datamodel.

De ijkmomenten zijn bedoeld om de voortgang van de uitvoering te controleren. Ook is het tijdens deze momenten van belang navraag te doen bij de klant of er nog wijzigingen zijn in ambitie en doelstellingen, zodat wij u optimaal kunnen ondersteunen met het Business Intelligence dashboard dat bij u past!

4

Uitvoering

De uitvoering zal gebeuren door een van de consultants van Orange Insights, die gedurende de uitvoering ook adviserend zullen optreden in de rol van sparringpartner van de klant. 

Agenda

Bekijk de volledige agenda

01 oktober
BI voor het MKB

Tijdens deze gratis training laten onze adviseurs Richard en William u zien, waarom BI zo veel kan toevoegen voor het MKB.  Standaard en Branchespecifieke dashboards bieden alle inzichten die u nodig heeft om succesvol te kunnen ondernemen. Gebruiksvriendelijke dashboards waarin u in één oogopslag ziet waar de kansen liggen. Bent u op zoek naar een dynamische oplossing met atlijd realtime inzicht? Neem deel aan ons webinar en ontdek waarom BI in uw MKB-bedrijf de volgende logische stap is!

27 oktober
Accountancy Expo

Het innovatie event voor accountants. Ontdek de nieuwste software en de beste tools voor jouw bedrijf. Bezoek interessante sessies van ondernemers op de beursvloer van de Accountancy Expo. Leer en laat je inspireren door vakmensen die je de weg wijzen naar een optimale bedrijfsvoering. Groei met kennis vanuit presentaties en masterclasses van interessante sprekers en van ervaringen van collega kantoren en interessante sprekers.

FAQ

Veelgestelde vragen

Power BI algemeen

Power BI desktop

Power BI Service

Power BI Service – Algemeen

Power BI Service – Rapporten

Gebruik op verschillende apparaten