Categorieën
Blog

De behoefte van Bas vertaalt naar een functioneel ontwerp

Kennen jullie hem nog? Bas, de operationeel directeur? Inmiddels heeft hij een afspraak staan met Orange Insights om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om de rapportages te automatiseren en te verbeteren. Daarnaast heeft hij nog een hele lijst met inzichten die hij graag zou willen hebben, maar die vanuit het huidige ERP niet inzichtelijk te maken zijn.

Het is donderdagmorgen 11 uur. Het wekelijkse overleg met de projectleiders zit er net op. De bel gaat. Daar zijn de mensen van Orange Insights. Na beleefdheden uitgewisseld te hebben wordt er gestart met de BI analyse. Bas ging er vanuit dat de focus zou liggen op de huidige rapporten en hoe die om te zetten in een BI dashboard. Maar de insteek van het gesprek was anders, er werd eerst een half uur gesproken over de business. Dat was verfrissend en er ontstond een wensenlijst die nog beter de toekomstige behoefte van Bas in kaart bracht. Het hielp hem om los te komen uit zijn vaste denkpatroon.

Binnen een week ontvangt Bas een mail met daarin het adviesrapport omtrent BI en de implementatie daarvan in zijn organisatie. Het rapport geeft hem nogmaals de bevestiging dat hij met BI veel voordeel kan halen ten opzichte van de huidige situatie. Niet alleen de tijdwinst die geboekt kan worden maar ook de extra inzichten die hij gaat krijgen door bijvoorbeeld externe data te combineren zijn waanzinnig. Daarmee kan hij echt het verschil maken en zijn concurrenten te slim af zijn. In de eerstvolgende managementvergadering deelt Bas, gesteund door het adviesrapport, nogmaals zijn enthousiasme en gedachten over BI. Inmiddels is ook het management het er over eens dat BI een toegevoegde waarde gaat hebben binnen de organisatie en dat de inzichten vanuit BI veel geld kan opleveren. Bas krijgt de taak om de verdere implementatie te gaan regelen. Gelukkig biedt het adviesrapport een lijst met voorbereidende werkzaamheden zodat Bas met een vliegende start aan de slag kan.

Volgende blog: De volgende keer: Bas krijgt geautomatiseerde rapportages