Categorieën
Blog

Waarom een sterschema gebruiken in Microsoft Power BI?

In onze laatste blog hebben wij uitgelegd waarom een goed fundament zo belangrijk is voor een BI dashboard. In deze blog gaan wij verder in op een van de meest gebruikte technieken binnen Microsoft Power BI: het sterschema.

Een sterschema bestaat uit twee soorten tabellen: een feitentabel en dimensietabellen. Een feitentabel bevat informatie over transacties, bijvoorbeeld verkooptransacties. Een dimensietabel bevat bedrijfsentiteiten en geeft context aan de feitentabel. Een dimensietabel bevat bijvoorbeeld informatie over artikelen, artikelgroepen, klanten en verkoopmedewerkers. In Microsoft Power BI ziet dat er als volgt uit:

Wat je ziet is dat de feitentabel het centrum van de ster vormt. Daar omheen staan de dimensietabellen die via ‘keys‘ verbonden zijn met de feitentabel. Deze opbouw zorgt er uiteindelijk voor dat je in een dashboard visuals kunt maken met bijvoorbeeld de omzet per artikel of artikelgroep.

Het gebruik van een sterschema binnen Microsoft is populair om de volgende redenen:

Het vergroot de gebruiksvriendelijkheid

Wanneer je een datamodel bouwt volgens een sterschema, dan ontstaat er een duidelijke structuur. De data wordt namelijk gegroepeerd, waardoor het eenvoudiger wordt om de juiste tabel te vinden. Het bouwen van een dashboard wordt hierdoor uiteindelijk eenvoudiger, zeker wanneer meerdere mensen betrokken zijn bij het bouwen van een dashboard.

Het maken van DAX formules wordt eenvoudiger

DAX staat voor ‘Data Analysis Expressions’ en wordt gebruikt om metingen binnen Microsoft Power BI te maken. Je kunt het vergelijken met formules binnen Microsoft Excel, hoewel de logica totaal verschillend is. Een DAX formule wordt gebruikt wanneer de platte data niet het gewenste inzicht geeft, omdat je bijvoorbeeld op zoek bent naar het gemiddelde van een kolom. Dit kun je berekenen met een DAX formule.

Door het gebruik van een sterschema wordt het opbouwen van een DAX formule een stuk eenvoudiger, omdat je al over de juiste bouwstenen beschikt. Een code is daardoor makkelijker te maken, te lezen en te herbruiken.

Betere performance en snellere refresh van data

Wanneer je een dashboard gaat bouwen gebaseerd op grote hoeveelheden data, dan komt performance om de hoek kijken. Wanneer Microsoft Power BI miljoenen rijen uit een platte tabel moet doorzoeken om een visual te presenteren, dan kost dat veel geheugen en dat gaat ten koste van de performance. Een sterschema zorgt niet alleen voor structuur bij de gebruiker, maar ook bij het berekenen van data. Microsoft Power BI kan namelijk gerichter op zoek naar de benodigde informatie en kan overbodige data overslaan. Dit komt de performance flink ten goede. Niet alleen het presenteren van visuals gaat sneller, ook het inladen van data uit de bron gaat sneller met behulp van een sterschema.

Bron: Guy in a Cube