Categorieën
Blog

Data Quality Management – Registratie als middel, niet als doel

Zoals in de vorige blog is vermeld, staat Data Quality Management al jaren op nummer 1 in de lijst met meest belangrijke trends op het gebied van BI. Maar wanneer heeft data nu de juiste kwaliteit? In deze blog behandelen we een aantal zaken die de kwaliteit van data bepalen. 

Kwaliteitseisen stellen we allemaal, bewust of onbewust. Vaak gebeurt dit bij de aankoop van een product. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin u op zoek gaat naar een nieuwe televisie. U gaat op internet zoeken naar televisies en ontdekt dat de keuze enorm is. Televisies van een honderdje of twee, tot enkele duizenden euro’s. Tijdens of voorafgaand aan het zoeken heeft u voor uzelf een helder beeld gevormd op het gebied van de eisen waaraan het product moet voldoen. Deze eisen komen onder andere tot stand door een aantal vragen die u uzelf stelt, zoals: 

 • Waar ga ik de televisie voor gebruiken? (TV kijken, gaming, streaming diensten, enz.) 
 • Waar moet hij komen te staan / hangen? 
 • Hoe groot moet de televisie zijn? 
 • Welke aansluitingen heb ik allemaal nodig voor de randapparatuur? (HDMI, USB 3.0, Ethernet, enz.) 

Hierna weet u dat de nieuwe televisie aan de volgende eisen moet voldoen: 

 • Het moet een Smart TV zijn; 
 • Minstens 65 inch 
 • 8K beeldscherm 
 • Tenminste 3 HDMI aansluitingen, een aansluiting voor een Ethernetkabel, enz. 

Om de benodigde kwaliteit van de data te kunnen bepalen kan ook een dergelijk proces doorlopen worden. U kunt u zicht daarbij de volgende vragen stellen: 

 • Welke rapportages heb ik nodig? 
 • Welk inzicht moeten deze geven, nu en in de toekomst? 
 • Ga ik een bedrijfskritisch proces analyseren aan de hand van de rapportage? 
 • Gaat de rapportage frequent of incidenteel geraadpleegd worden? 

Zo kan er nog een aantal vragen gesteld worden om na te gaan wat de gewenste kwaliteit van de data is. De registratie binnen de bedrijfsprocessen speelt in de uitwerking een belangrijke rol. Registratie van gegevens vormen namelijk de basis van een volledig en betrouwbaar dashboard.  

U bent bijvoorbeeld werkzaam voor een service en projecten organisatie die installatie en onderhoud van CV-ketels verzorgt. U wilt graag inzicht in het totaal aantal storingen, uitgesplitst naar het soort storing. Ook wilt u de benodigde tijd voor het oplossen van verschillende typen storingen analyseren. Maar u legt in de registratie niet het type storing vast. Alleen dat het een storing is, bij welke klant, en de tijd die nodig was om de storing te verhelpen. Dit is een simpel voorbeeld van data met onvoldoende kwaliteit om de benodigde inzichten te krijgen.  

Het registreren moet echter geen doel op zichzelf worden. U koopt waarschijnlijk ook geen 8K TV voor zesduizend euro voor die ene keer per week dat uw kinderen een uurtje op zolder TV willen kijken. 

Wilt u dat wij met u meedenken over inzichten die voor uw organisatie belangrijk zijn en de data die nodig is om tot die inzichten te komen? Neem dan nu contact met ons op. 

In de volgende blog gaan we verder op dit onderwerp in en besteden we aandacht aan de eigendom en verantwoordelijkheden rondom data.  

Coming up: Data Quality waarborgen